test

Kişisel Afet/Savaş Alanı Su İleri Osmoz FiltresiAfetlerde görevlendirilen personelin ve alanda yaşayan halkın arazi ve afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan güvenilir içilebilir suyu kontamine su kaynağından temin ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefleyen kişisel su arıtma filtresi en kolay ve güvenilir olan üründür. Kullandığı teknoloji çamurlu su, yol kenarı su birikintisi, virüslü, ağır metalli suları, göl, zirai ilaçlı su, gübreli su, sel suları, lağım suları, nehir suyu, parazitli sular, kanal suyu, bakteri yoğun sular, rota virüslü sular, antrakslı sular, böcek ilaçlı sular,petrol karışmış sular ve tuzlu su kaynaklarından içilebilir su üretmektedir. Sistem filtreleme ve patojenlerden, bakterilerden ve mikroorganizmalardan arındırma/dezenfekte edebildiği gibi günlük gerekli olan elektrolitleri ve enerjiyi de sağlamaktadır.

Filtrenin zarları 0,0003 mikron çapındadır. Bu büyüklük yaklaşık olarak tek bir atom parçasının tutabilecek bir büyüklüktür. Bu şekilde su kaynağında bulunan bir bakteri iğne deliğinin yanında duran bir araba gibi kalmaktadır. Aynı zamanda en küçük virüs bile zarın karşısında 50 kat daha büyük durmaktadır.

İleri Osmoz (Forward Osmosis) temel olarak gerçek osmozdur. Bu işlem çözücü maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, seçici geçirgen bir zardan enerji harcanmadan geçişidir. Diğer bir değişle canlı sistemlerde çözücü madde su olduğu için, biyoloji biliminde osmoz terimi ile kastedilen, suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, seçici geçirgen bir zardan enerji harcanmadan geçişidir. Bu tanımda, seçici geçirgen zardan kasıt, çözünenleri geçirmeyen fakat çözücüleri geçiren bir zardır. Süzgeç gibi davranan zar, küçük moleküllerin kolayca geçmelerine olanak verirken büyük moleküllerin geçişini engeller. Yoğunluğu daha az olan taraftaki sıvı moleküllerinin, yoğunluğu yüksek tarafa geçmeleri, zarın iki tarafındaki yoğunlukların dengelenmesine yardımcı olur.

 

Kısacası, herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmadan doğal bir yöntemle afet/savaş alanlarında kişisel içme suyu mevcut herhangi bir su kaynağından elde edilebilir. Bunun dışında gerekli olan elektrolit dengesini sağlayarak kişisel sağlığı da koruma imkanı verir.

Avantajları :
1- Anında kullanım

2- Güçlüdür

3- Güvenilirdir

4- Her koşula uygundur 

5- Yeterli temiz su üretir

7- Ucuzdur