test

Günlük 400 ton Reverse Osmoz Plug&Play SistemAfetlerde görevlendirilen personelin ve alanda yaşayan halkın arazi ve afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan güvenilir içilebilir suyu kontamine su kaynağından temin ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefleyen yüksek kapasiteli konteyner su arıtma sisteminin nakliyesi, kurulması ve kullanılması kapasite anlamında en kolay olan üründür.

Sistem filtreleme ve patojenlerden, bakterilerden ve mikroorganizmalardan arındırma/dezenfekte edebildiği gibi soğuk ortamlarda sistem suyun donmasını engellemek için içinde ısıtıcı bulundurur. İşlem görmüş suyu kontaminasyon endişesi olmadan uzun süre depolayabilir.

1 mikronun 0,005 oranındaki virüslere kadar etkilidir. Bağımsız test sonuçlarıyla elde edilen raporlar sistemin etkinliğini göstermektedir. Aynı zamanda pestisid ve herbisid (böcek ve bitki öldürücü ilaçlar) gibi eriyik kimyasalların sudan ayrıştıracak şekilde aktive edilmiş karbon blok ile filtrelemeyi yapar. Aynı zamanda bakteri ve virüs gibi mikrobiyolojik kirlilikleri yok etmek için iyodin reçine kompleksini (otomatik biyosid), kontrollü miktarda suya ekleyerek ikincil dezenfeksiyonları engeller ve işlenmiş suyun depolama/dağıtım esnasında tekrar kontamine olmasının önüne geçer.

Bu sistem tak çalıştır şeklinde bir kuruluma ve sökülme özelliğine sahip olup çalışma esnasında tam otomatik olmalıdır. Konteynır TIR taşıma nakliye aracıyla, C130 nakliye uçağıyla veya uygun ticari gemilerle nakliyeye elverişlidir.

Sistem günlük 400 000 lt (dört yüz bin litre) yada 400m3/gün değerine kadar işleme yeteneğine sahiptir. İşlenmiş su 1991 Private Water Supply Regulations England & Wales - PWSR 1991.ve NATO STANAG 2136 değerleriyle uyumlu olacak standartlarındadır.

Sistemi çalıştırmak için gerekli olan eğitim için özel bir niteliğe ihtiyaç duyulmadığı gibi sistemin kullanımında herhangi bir tehlikeli kimyasal işleme maruz kalma riski yoktur. En önemlisi sistem hiçbir şekilde atık su bırakmaksızın ham suyu %100 işlemektedir.

Raf ömrü: 15 yıldır

Tüm üretim aşamaları DMA ve ISIQAR, UKAS ISO 9001:2000 standartlarıyla uyumlu ve NATO kodlama sisteminde bulunmaktadır..

 

 

Avantajları :
1- Anında kullanım

2- Güçlüdür

3- Güvenilirdir

4- Her koşula uygundur 

5- Yeterli temiz su üretir

7- Ucuzdur