test

Açık Pnömotoraks TıkacıTRAVMATİK ACİL DURUMLAR
İlk yardım hizmetinde karşılaşılan tüm acil durumların yaklaşık %35-40’ı travmatolojik acillerdir. Bunlardan özellikle önemli olan, ölüm oranı %40’a varan ve prognozu her şeyden önce hızlı ve çabuk girişime bağlı olan, politravmalardır. Bu tür ölümlerin büyük kısmı, toraks travmalarına eşlik eden patofizyolojik faktörlerin anlaşılabilmesi ile hızlı tanı ve tedavinin birleştirilmesi sonucu önlenebilir.

Çoğu yaralanmalar travma merkezlerinin uzağında ortaya çıktığı için, acil girişim gerektiren toraks yaralanmalarının özelliklerinin tanınması ve etkili transport büyük önem taşır. Künt göğüs travmalarının % 10 dan azında torakotomi gerekirken, penetran yaralanmalarda bu oran % 15-30'lara çıkar. Göğüs travması geçiren hastaların çoğu çok basit yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu nedenle göğüs travmalı hastaların tedavisinden birinci derecede sorumlu olan kişi, hastanın transfer edildiği travma merkezindeki hekimden çok, onu ilk gören ve değerlendiren olacaktır. 
Açık Pnömotoraks 
(Emici Göğüs Yarası = Sucking Chest Wound)

Göğüs duvarının açık kalan büyük yaraları, açık pnömotoraksa veya bir başka deyişle emici göğüs yarasına yol açar. Sonuçta, göğüs kafesi iç ve dış atmosferik basınç derhal dengelenir. Eğer göğüs duvarındaki açıklık soluk borusunun çapının yaklaşık 2/3 ü ise hava her solunum ile tercihen göğüs duvarındaki yaradan geçecektir. Çünkü hava en az dirençle karşılaşacağı yolu yani geniş göğüs duvarındaki açık yarayı izleyecektir. Bu nedenle, yaralı etkili nefes alıp veremeyecek ve oksijen yetersizliğinden boğulacaktır.

Böyle bir durumda yapılması gereken, yarayı tamamen örtecek büyüklükte bir göğüs kafesi tıkaçı kullanılmasıdır. Tıkaç kendisinden yapışkan olduğundan tüm bölgeyi kapatır. Sahip olduğu valflerle hava akışını kontrol eder. Yaralı soluk aldığında, hava yara üzerine doğru tıkayıcı şekilde çekilerek dışarıdan hava girmesi engellenir. Hava verirken ise hava tıkacın valfinden dışarı kontrollü olarak çıkar. Eğer yara başka bir methodla kapatıldığında dışarı kaçması sağlanamayacağından içeride birikecek hava, göğüs içinde basınç yaratır.

BOLIN CHEST SEAL
Bu özel ihtiyaç üzerine Özel Kuvvetlerin hastane öncesi Acil Travma doktorların istekleriyle hazırlanmış ve kullanımda bulunan bir göğüs tıkacıdır. Tıkaç 15,24cm çapında poliuretenden yapılmış jelimsi bir yapışkanlı yapıdadır.

Kompakt, hafif ve pürüzsüz yapıdadır.
15,25cm çapında göğüsdeki her türlü yarayı kapatacak büyüklüktedir.
Etkinliği ve gücü denenmiştir.
Kıl ve kan üzerinde de yapışır ve çıkartılıp tekrar yapıştırılabilir.
Özel tek taraflı geçirgen 3lü valfi vardır.
Çocuktan erişkine her yaşa uygundur. 
Yara çevresi temizliği için gazlı bez vardır.
Yarayı incelemek için şeffaf yapılmıştır.
Ekonomiktir.