test

Acil Travma BandajıTravmatik kanamalı yaralanmaları durdurma amaçlı yeni bir ilk yardım ürünü olan sınıfında son 50 yılın en son yeniliğidir. Vücudun her yerinerahatlıkla sarılıp, kanamaları durdurmak için ve yara bölgesinin steril steril immobilizasyonunu sağlayan, mikron düzeyinde kan filtreli elastik olan tek bandajdır. Acil Travma Bandajı her bir saniyenin önemli olduğu acil müdahaleler için ideal bir çözümdür.

Vücudun istenen her noktasına doğrudan kompres uygulayabilme imkanı sunar.

 

Acil Travma Bandajının getirdikleri:

medikal pamuk ile dokunmuş olması

elastik bölümün %100 esneyebilmesi

yastık bölümünün polietilen ve viskoz ile kaplanmış olması

yastıkdaki 30 mikron filtre ile kanın içindeki sıvıyı 1cm 9 gram oranında emmesi

kanın içindeki organellerin yastık yüzeyinde yoğunlaşmasını sağlaması

kompres ile doğal pıhtılaşma mekanizmasının etkinliğini artırması

yaraya yapışmaması

yara bölgesinin üzerine uygulanacak baskının direncini artırması

sargının yönünü değiştirmek için plastik bir aparatın bulunması

gerektiğinde nokta basısı yapması

turnike yapmaya olanak veren sabitleme aparatının olması

her türlü bölgede çok rahat bir şekilde sarılması

radyolüsent olması

tüm uygulamalarda ciddi zaman / malzeme tasarrufuna imkân vermesi

5 yıl steril olan, kolay açılır 2 torba içinde olması