test

RapidChek® Listeria sppRapidChek®  Listeria F.A.S.T. çevresel örneklerde tüm Listeria türlerinin varlığı için yüksek doğrulukta ve 24 saat içinde sonuç verebilen bir test sistemidir. RapidChek®  Listeria F.A.S.T. ile 50 adet Listeria suşu ve 35 adet Listeria olmayan suş kullanılarak gerçekleştirilen primer validasyon çalışmasında hassasiyet ve spesifiklik oranları %100 olarak saptanmıştır.