test

Quanti-CultiControl™Farmosötik ve kozmetik ürünlerin antimikrobiyal etkinlik testleri, sterilite testleri, mikrobiyal sayım testleri ve spesifik mikroorganizma testlerinden önce üründe antimikrobiyal koruyucu madde varlığında hedef mikroorganizmanın yeterli düzeyde geri kazanılabildiğinin validasyonu gereklidir. Geri kazanım validasyonu kullanılan nötralizerin etkinliği ve hedef mikroorganizma üzerine toksititesinin olmadığının teyit edilmesine yöneliktir. USP (<1227> Validation of Microbial Recovery from Pharmacopeial Articles) bu amaçla ürünün düşük (<100 kob) düzeyde kontamine edilmesini önermektedir. Quanti-CultiControl™ bir vial içinde bir liyofilize pelet ve bir vial sulandırma solüsyonundan oluşmaktadır. Sulandırma solüsyonu ile hazırlanan süspansiyonun hücre yoğunluğu   <100 kob/0,1 mL’ dir.  Böylece mikroorganizma yoğunluğunu ayarlamanıza gerek kalmadan validasyon çalışmalarını gerçekleştirebilirsiniz.