test

MIC test stripleriMIC Test Stripi antimikrobiyal ajanların mikroorganizmalara karşı minimum inhibisyon konsantrasyonunun (MIC) ve direnç mekanizmalarının belirlenmesine yönelik kantitatif bir test yöntemidir. MIC Test Stripleri patentli poroz yüzeyi üzerine antimikrobiyal ajan emdirilmiş striplerdir. Antimikrobiyal ajanın konsantrasyon aralığı geleneksel MIC metodundaki çift kat artan 15 farklı konsantrasyona karşılık gelmektedir.