test

SensiQuattro Gram-negative EU


79031 - 4 test ; 76031 - 20 test

Gram negatif bakteriler için 10 antimikrobiyal ajanın 4 farklı konsantrasyonunu içeren duyarlıklık test sistemi


  • Dosyalar