test

Integral System ENTEROBACTERIA


79714 - 4 Test ; 71714 - 20 Test

Enterobacteriaceae familyası üyeleri için identifikasyon ve antimikrobiyal duyarlılık test sistemi