test

Mycoplasma System Plus


79592 - 4 Test ; 72592 - 20 Test

Ürogenital mikoplazmaların tespiti, sayımı ve duyarlıklık testleri için test sistemi