test

AF Genital System


79156 - 4 Test ; 74156 - 20 Test

Patojenik ürogenital mikroorganizmaların tespiti, sayımı ve duyarlıklık testleri için test sistemi