test

AEROMONAS AGAR


20 plates

Liofilchem kullanıma hazır besiyerleri yüksek kalitede besiyeri bileşenleri ile farmasötik endüstrisi kurallarına göre tasarlanan aseptik üretim alanlarında üretilir. Her bir parti besiyerinin verimlilik ve seçicilik kontrolleri kantitatif metotlar ile, kontaminasyon kontrolü ise ISO 2859 standardında tanımlanan en sıkı örnekleme planı ve kabul kriterleri ile gerçekleştirilir. Yüksek agar kalınlığı ve tek olarak vakum paketlenen petri kutuları sayesinde uzun raf ömrüne sahiptir.


  • Ürün Özellikleri
  • Dosyalar

Selective medium for Aeromonas spp. isolation.