test

Microgen™ Listeria-ID


MID-67 - 20 Test

Microgen Listeria-ID sistemi ile ilave bir materyale gerek kalmadan tüm Listeria türleri identifiye edilebilir. Hemoliz testi panele dahil edilmiştir.